page_about

资源与装备

数控下料生产线

photo (2)

数控折弯生产线

photo (1)

photo (3)

焊接机械手柔性工作站

photo (4)

焊接机械手柔性生产线

photo (5)

加工中心柔性生产线

photo (6)

智能热处理线

涂装自动化柔性线

photo (7)

photo (8)

photo (10)

photo (9)